Διαβατήρια
  VISUM
  Στρατολογικά /
Πιστοποιητικά
  Πιστοποιητικά
Μετοικεσίας
  Ληξιαρχείο /
Ιθαγένειες
  Πληρεξούσια /
Διαθήκες
  Γραμματεία /
Πληροφορίες
  Γραφείο Ο.Ε.Υ
  Ανακοινώσεις
  Impressum
     
    Deutsch
Bρίσκεστε εδώ : Aρχική Σελίδα
Pαντεβού  
   

Κλείσιμο ραντεβού

Προκειμένου να μειώσουμε το χρόνο αναμονής σας στο Γενικό Προξενείο Μονάχου, αλλά και για διευκόλυνση της τηλεφωνικής επικοινωνίας (με απελευθέρωση ¨γραμμών¨ για τα επείγοντα), απαιτούνται πλέον ραντεβού για αιτήσεις διαβατηρίων, πληρεξούσια και όλες τις δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων, πλην δηλώσεων θανάτου.  

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με δύο τρόπους:  

1. Διαδικτυακά : Στην ιστοσελίδα «Γενικό Προξενείο Μονάχου» ακολουθήστε το σύνδεσμο «Κλείσιμο Ραντεβού» και επιλέξτε υπηρεσία (π.χ. Ηλεκτρονικό Ραντεβού για Ληξιαρχείο). Στο επόμενο βήμα θα εμφανισθούν οι διαθέσιμες ώρες και ημέρες. Η υπηρεσία είναι δωρεάν.  

2. Τηλεφωνικά : Καλέστε στο 09001001821 από τις 09:00 έως τις 17:00 καθημερινά . Το κόστος χρέωσης της κλήσης είναι   0,99   ευρώ/λεπτό . Στο τηλέφωνο αυτό θα ενημερωθείτε και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εάν καλείτε και δεν μπορείτε να συνδεθείτε, σημαίνει ότι η τηλεφωνική σας γραμμή έχει Φραγή ( Sperre ) κλήσεων προς τηλεφωνικά κέντρα παροχής υπηρεσιών. Καλέστε την τηλεφωνική σας εταιρία και ζητήστε τους να απελευθερώσουν την γραμμή σας, για να μπορέσετε να καλέσετε τον παραπάνω αριθμό. 
 

 

Ηλεκτρονικό Ραντεβού για Έκδοση Διαβατηρίου

Ηλεκτρονικό Ραντεβού για Στρατολογία-Πιστοποιητικά


Ηλεκτρονικό Ραντεβού για Ληξιαρχείο
 

Ηλεκτρονικό Ραντεβού για Πληρεξούσιο

 


   
  Επιστροφή
    Griechisches Generalkonsulat München,
Möhlstrasse 22, 81675 München