Διαβατήρια
  VISUM
  Στρατολογικά /
Πιστοποιητικά
  Πιστοποιητικά
Μετοικεσίας
  Ληξιαρχείο /
Ιθαγένειες
  Πληρεξούσια /
Διαθήκες
  Γραμματεία /
Πληροφορίες
  Γραφείο Ο.Ε.Υ
  Ανακοινώσεις
  Impressum
     
    Deutsch

 

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Greek National Tourism Organisation (GNTO)

 

Κλείσιμο ραντεβού

 

 

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Γενικού Προξενείου Μονάχου .

Πρόγραμμα Ωραρίου Υποδοχής Κοινού τη Μ.Εβδομάδα 2016

Μ.Δευτέρα: 08.30-13.30
Μ.Τρίτη: 08.30-13.30
Μ.Τετάρτη: 08.30-13.30 και 14.30-17.30
Μ.Πέμπτη: 08.30-13.30
Μ.Παρασκευή: Κλειστά
Δευτέρα Πάσχα: Κλειστά

Διευκρινίζουμε ότι τη Μ.Πέμπτη ΔΕΝ θα λειτουργήσει το ΓΠ Μονάχου κατά το απογευματινό ωράριο, το οποίο μετατίθεται στη Μ.Τετάρτη.

Οι ώρες   προσέλευσης του κοινού   είναι :

Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Παρασκευή : 08:30 - 13:30

Πέμπτη : 08:30 - 12:30 & 14:30 - 17:30

Το Γενικό Προξενείο Μονάχου παραμένει κλειστό τις εξής ημερομηνίες:
01.01 Πρωτοχρονιά
06.01 Θεοφάνεια
14.03 Καθαρά Δευτέρα
25.03 Εθνική Γιορτή - (καθολική) M . Παρασκευή
28.03 (καθολική) Δευτέρα του Πάσχα
29.04 Μ. Παρασκευή
02.05 Δευτέρα του Πάσχα
16.05 ( καθολική ) Πεντηκοστή
26.05 ( καθολική ) Θείας Ευχαριστίας
20.06 Πεντηκοστή
15.08 Κοίμηση Θεοτόκου
03.10 Εθνική Γιορτή Γερμανίας
28.10 28 η Οκτωβρίου
01.11 (καθολική) Αγίων Πάντων
26.12 Δευτέρα Χριστουγέννων

Για την είσοδό σας στο Προξενείο απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Από την 1 η Οκτωβρίου 2014 το Γενικό Προξενείο θα υποδέχεται τους πολίτες ΜΟΝΟ κατόπιν προκαθορισμένων ΡΑΝΤΕΒΟΥ για: Πιστοποιητικά μόνιμης κατοικίας, πληρεξούσια, διαβατήρια και ΟΛΕΣ τις ληξιαρχικές δηλώσεις.

Για επικυρώσεις, βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής και πιστοποιητικά ζωής για ασφαλιστικά ταμεία, θα εξακολουθήσει να ΜΗΝ απαιτείται ραντεβού.

Ειδικά όσον αφορά σε ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ υποθέσεις, παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε τα σχετικά δικαιολογητικά με το ταχυδρομείο ή Fax , γνωστοποιώντας μας και αριθμό τηλεφώνου, όπου θα σας καλέσει ο αρμόδιος υπάλληλος προκειμένου να σας πληροφορήσει εάν τυχόν απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά και να καθορισθεί ΡΑΝΤΕΒΟΥ για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Για κλείσιμο ραντεβού, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες του εικονιδίου «κλείσιμο ραντεβού».

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας είναι :

Γενικές Πληροφορίες 089-998867-10 ή -14 ή - ή -23 ή -24 ή -222

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων : 089-99886713 ή -18 ( www.agora.mfa.gr   )

Για την διευκόλυνσή σας, σας πληροφορούμε ότι είναι ευκολότερη η τηλεφωνική επικοινωνία με το Γενικό Προξενείο τις ώρες εκτός εκείνων της υποδοχής κοινού   και συγκεκριμένα :  

Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη : 14:00 - 16:00

Πέμπτη : 12:30 - 13:00 & 17:30 - 18:00

Παρασκευή : 14:00 - 15:30

Το Γενικό Προξενείο Μονάχου ενθαρρύνει επίσης την ηλεκτρονική επικοινωνία ( e - mail ) του κοινού με την Αρχή μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:grgencon. mun@mfa.gr. Παρακαλούμε για συγκεκριμένη και σαφή αναφορά ονοματεπωνύμου, τηλεφώνου επικοινωνίας και αιτήματος.  

Η Γενική Πρόξενος
Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου

Βιογραφικό Σημείωμα

 
Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΣΕΡΒΙΑΣ

Δυνατότητα, εφεξής, ηλεκτρονικής εκδόσεως ποινικού μητρώου
Παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά και να παραλαμβάνουν τα αιτούμενα αντίγραφα επίσης ηλεκτρονικά. Οι ελληνικές υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποδέχονται πλέον αντίγραφα ποινικού μητρώου και σε ηλεκτρονική μορφή, διότι δύνανται να επαληθεύσουν τη γνησιότητα τους. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου είναι www.ncris.gov.gr

Υποχρέωση δήλωσης δικαιούχων σε υπό κτηματογράφηση περιοχές

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας
Παράταση προθεσμίας για φορολογικό έτος 2014, όσον αφορά την απαραίτητη αίτηση, έγγραφη δήλωση και ορισμό φορολογικού εκπροσώπου, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Μαΐου 2015

Υποχρέωση δήλωσης δικαιούχων σε υπό κτηματογράφηση περιοχές - Για κατοίκους εξωτερικού έως 14.10.15

Κατάλογος BARCODES έτοιμων διαβατηρίων και επιστροφών...

Προεδρικό Διάταγμα 16/2014, Νέα Διατίμηση Προξενικών Τελών και Δικαιωμάτων

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης δικαιούχων σε υπό κτηματογράφηση περιοχές

Πτυχιακό Πρόγραμμα για διπλό Μάστερ στις Πολιτικές Επιστήμες

Αναζήτηση αντιγράφου ελληνικού ποινικού μητρώου γενικής και δικαστικής χρήσης (από 31.03.2014)

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό προς χρήση έναντι ελληνικών φορολογικών Αρχών

Επείγουσα ενημέρωση συνταξιούχων

Αίτηση για την εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας / Claim for the application of the double taxation convention


Ανακοίνωση σχετικά με υποβολή αιτημάτων ομογενειακών οργανώσεων για οικονομική ενίσχυση προς την Γ.Γ.Α.Ε.

Πραγματοποίηση ταξιδίων για κατόχους Ελληνικών δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων

Πληροφορίες για τελωνειακές απαλλαγές

    Griechisches Generalkonsulat München,
Möhlstrasse 22, 81675 München
  Designed and created by Νίκος Μηλιώτης